Sønderho Havn Støtteforening

Sønderho Havns Støtteforening

Formål og vedtægter

Foreningens navn er Sønderho Havn Støtteforening. Foreningen er hjemmehørende i Sønderho.


Vedtægter

Foreningens formål at opretholde, drive og vedligeholde naturhavnen ved Børsen inklusiv renden fra Slawters Lo til æ Dyv og at fremme interessen for at sejle i Vadehavet, for Fanøs maritime historie og at vedligeholde sømærket æ Kåver.

Det komplette sæt vedtægter kan downolades herfra som en PDF-fil.

Bestyrelsen

 • Brian Schmidt Nielsen (formand)
  Sønder Land 19, 6720 Fanø
  Telefon: 21 68 00 80
  Mail: brian.klanen@gmail.com
 • Helle Holm-Nielsen (næstformand)
  Valdemarsgade 42, 8000 Aarhus C
  Sommerhus: Sønderho Strandvej 50A, 6720 Fanø
  Telefon: 40 37 62 69
  Mail: hellehn46@gmail.com

 • Jens Peter Kolding (kasserer)
  Vester Land 85, 6720 Fanø
  Telefon: 51 93 67 85
  Mail: jpkolding@gmail.com

 • Hans Fischer-Nielsen (bestyrelsesmedlem)
  Gammel Byvej 29, 6720 Fanø
  Telefon: 21 73 01 05
  Mail: 
  lfn@soenderho-net.dk

Webredaktør

 • Per Hofman Hansen
  Kaj Munks Vej 14, 8600 Silkeborg
  Telefon: 28 29 68 14
  Mail: perhofman@gmail.com

Sønderho Havn Støtteforening

Bank: Middelfart Sparekasse, Fanø Afdeling, reg. nr. 0755, kontonr. 151211 – CVR 31 64 07 68 –  MobilePay 17 56 33 – Tlf. 21 68 00 80

Årets generalforsamling

Generalforsamling 2023 blev afholdt søndag 9. juli.

Generalforsamlingen med Helle Holm-Nielsen som formand blev i 2023 afholdt i Sønderho Forsamlingshus. Efter general-forsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Brian Schmidt Nielsen som formand.

Sådan bliver du medlem

 • Alle over 18 år kan blive medlem af foreningen.
 • Det årlige kontingent pr. husstand er 200 kr. Beløbet kan indbetales til foreningens konto i Middelbart Sparekasse, Fanø Afdeling, reg. nr.  0755, kontonr. 151211.
 • Du kan også sende en e-mail med dit navn, adresse og e-mail til info@sonderhohavn.dk, hvorefter du hører fra os, eller du kan benytte formularen her.
 • Medlemmerne får tilsendt foreningens elektroniske nyhedsbreve.
 
 
 
 
 
Sæt kryds
 
 

Køb eller giv en "havneaktie" som gave og bliv støttemedlem

Køb eller giv som gave en "havneaktie" og bliv støttemedlem

 • For at skaffe penge til at holde Sønderho Havn og sejlrenden åben har vi brug for økonomisk støtte. Har du lyst til at støtte dette arbejde, kan du købe flotte "aktier" à 1000 kr.
 • "Aktierne" kan ikke omsættes på Børsen i København, men på Børsen ved Sønderho Havn kan du til gengæld opleve havnens rekreative værdi.
 • Send en mail til info@sonderhohavn.dk med oplysning om, hvilket navn, der skal stå på "aktien".