Sønderho Havn Støtteforening

Sønderho Havns Støtteforening

Formål og vedtægter

Foreningens navn er Sønderho Havn Støtteforening. Foreningen er hjemmehørende i Sønderho.


Nye vedtægter vedtaget i 2022

Efter generalforsamlingen 3. juli 2022 er foreningens formål at opretholde, drive og vedligeholde naturhavnen ved Børsen inklusiv renden fra Slawters Lo til æ Dyv og at fremme interessen for at sejle i Vadehavet, for Fanøs maritime historie og at vedligeholde sømærket æ Kåver.

Det komplette sæt vedtægter kan downolades herfra som en PDF-fil.

Bestyrelsen

 • Helle Holm-Nielsen (formand)
  Valdemarsgade 42, 8000 Århus C
  Sommerhus: Sønderho Strandvej 50A, 6720 Fanø
  Telefon: 40 37 62 69
  Mail: 
  info@sonderhohavn.dk
 • Brian Schmidt Nielsen (næstformand)
  Sønder Land 19, 6720 Fanø
  Telefon: 21 68 00 80
  Mail: brian.klanen@gmail.com
 • Stella H. Krogager (kasserer)
  Caroline Amalievej 74, 2800 Kgs. Lyngby
  Sommerhus: Sønderho Strandvej 41, 6720 Fanø
  Telefon: 30 79 60 44
 • Hans Fischer-Nielsen (bestyrelsesmedlem)
  Gammel Byvej 29, 6720 Fanø
  Telefon: 21 73 01 05
 • Jens Peter Kolding (bestyrelsesmedlem)
  Vester Land 85, 6720 Fanø
  Telefon: 40 70 25 63
 • Christian Fischer (suppleant)
  Vesterland 57, 6720 Fanø
  Telefon: 40 45 09 93
 • Nicolaj Golles Rasmussen (suppleant)
  Landevejen 3, 6720 Fanø
  Telefon: 26 73 09 89

Webredaktør

 • Per Hofman Hansen
  Kaj Munks Vej 14, 8600 Silkeborg
  Sommerhus: Ved Bavnen 40, 6720 Fanø
  Telefon: 28 29 68 14
  Mail: perhofman@gmail.com

Sønderho Havn Støtteforening

Bank: Middelbart Sparekasse, Fanø Afdeling, reg. nr. 9684, kontonr. 151211 – CVR 31 64 07 68 –  MobilePay 17 56 33 – Tlf. 21 68 00 80

Årets generalforsamling

Generalforsamlingen med Helle Holm-Nielsensom formand blev i 2022 afholdt i Sønderho Forsamlingshus

Generalforsamling 2023 afholdes søndag 9. juli kl. 14 i Sønderho Forsamlingshus


Referat fra generalforsamlingen 3. juli 2022

Medlemskaber

Medlem

 • Alle over 18 år kan blive medlem af foreningen.
 • Det årlige kontingent pr. husstand er 150 kr. Beløbet kan indbetales til foreningens konto i Middelbart Sparekasse, Fanø Afdeling, reg. nr.  9684, kontonr. 151211 eller via MobilePay nr. 175633.
 • Du kan også sende en e-mail med dit navn, adresse og e-mail til info@sonderhohavn.dk, hvorefter du hører fra os.
 • Medlemmerne får tilsendt foreningens elektroniske nyhedsbrev.

Køb eller giv som gave en "havneaktie" og bliv støttemedlem

 • For at skaffe penge til at holde Sønderho Havn og sejlrenden åben har vi brug for økonomisk støtte. Har du lyst til at støtte dette arbejde, kan du købe flotte "aktier" à 1000 kr.
 • "Aktierne" kan ikke omsættes på Børsen i København, men på Børsen ved Sønderho Havn kan du til gengæld opleve havnens rekreative værdi.
 • Send en mail til info@sonderhohavn.dk med oplysning om, hvilket navn, der skal stå på "aktien".