Sønderho Havn Støtteforening

Sønderhotapetet i fire tableauer

Sønderho Havns historie gennem 400 år illustreret af Bernd Hobohm

Idé, research, dokumentation og tekster ved Anders Bjerrum, Niels Frederiksen, Per Hofman Hansen og Thyge Jensen

Kapitel 1: Tiden før Fanøs frikøb fra Kronen i 1741


  1. Sejlruten ind til Ribe var velbeskrevet i renæssancens sejladsbeskrivelser
  2. Graffiti-hærværk i Sønderho Kirke 1659
  3. Fanøs frihedsbrev blev erhvervet med list
  4. Sønderhoved forvandles fra sandrevle til fiskerleje
  5. Fiskerne forlader deres hytter og bygger huse


Her finder du uddybende tekster til de fem temaer


Se også en grafiske fremstiling af konjunktur- og befolkningsudviklingen i Sønderho >