Sønderho Havn Støtteforening

Sønderhotapetet i fire tableauer

Sønderho Havns historie gennem 400 år illustreret af Bernd Hobohm

Idé, research, dokumentation og tekster ved Anders Bjerrum, Niels Frederiksen, Per Hofman Hansen og Thyge Jensen

Kapitel 3: 1814 – 1900. Sønderhos guldalder

  1. Under fjerne himmelstrøg tager briggen tømmer ombord
  2. Bovsprydet - The Widowmaker - var den farligste arbejdsplads på et skibet
  3. "Borteblevet" - og en verden brød sammen
  4. Kirkeskibe sejler under loftet i den gamle kirke
  5. Tangdiger eller stendiger – lige lidt hjalp de
  6. Ænder på himlen over Sønderho søger op og ud over havet 
  7. Ved Kalvekrog lå Sønderhos skibsværfter
  8. Gangspillet blev brugt til udhaling af det færdige skib 
  9. Fanøsøfolk hjembragte engelske fajancehunde
  10. Tolderen holder øje med smuglere i Sønderhos indsejling


Her finder du uddybende tekster til de 10 temaer