Sønderho Havn Støtteforening

Sønderhotapetet i fire tableauer

Sønderho Havns historie gennem 400 år illustreret af Bernd Hobohm

Idé, research, dokumentation og tekster ved Anders Bjerrum, Niels Frederiksen, Per Hofman Hansen og Thyge Jensen

Kapitel 2: 1741 – 1807. Sønderho fra fiskeri til søfart

  1. Kort over Sønderho 1797 med by, havn, mølle, kirke og sømærker
  2. Sandflugterne driver mange fra hus og hjem
  3. Stormfloden – den evige trussel
  4. Smakken - med det lille sejl over roret - er en af de ældste skibstyper i Sønderho
  5. Sønderho – bukketornens by
  6. Mangen Sønderhoning-sømand sad som fange i ”prisonen”
  7. Skipper Thomsens sølvknap jager englænderne på flugt
  8. Sømærket "æ Kåver" rejses på en klittop syd for Sønderho


Her finder du uddybende tekster til de otte temaer