Sønderho Havn Støtteforening

Vind, vejr og vand

Nyheder og aktiviteter

På sejlads med Regina

Om Sønderho Havn Støtteforening

Om støtteforeningen

I 2022 besøgte den hollandske lystsejler "Regina" Sønderho Havn. Skibet blev oprindelig brugt til fiskeri i Zuidersøen. 

Tag med hende på en sejlads ad sejlrenden og nyd turen!

Formål og vedtægter. Hvem, hvad, hvor.

Bliv medlem og støt foreningen.

Læs nærmere her >

NYT FRA SØNDERHO HAVN

Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen 14. juli 2024 fremkommer snarest

Efter 14 år i bestyrelsen havde Helle Holm-Nielsen valgt ikke at genopstille

I den anledning takkede Brian Schmidt Nielsen hende for den uvurderlige indsats,  hun havde ydet gennem årene. I den anledning blev Helle udnævnt til æresmedlem.


Som ny næstformand valgtes Henrik Gram Madsen, og Nicolai Mallet blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. Herefter består bestyrelsen af:

Brian Schmidt Nielsen (formand), Henrik Gram Madsen (næstformand), Jens Peter Kolding (kasserer), Hans Fischer-Nielsen og Nicolai Mallet. Suppleanter: Kirsten Warrer Thygesen og Kurt Bjørndal.

Havnen med nye bænke og belægning af knuste blåmuslingeskaller

Nu er Sønderho havn gjort forårsklar til at modtage sejlere og andre gæster med nye bænke og en miljøvenlig fast sti belagt med knuste blåmuslingeskaller. Stien er tørlagt, farbar for både børn og voksne, hvad enten man er gående eller i kørestol.

Ved bordene er man velkommen til at nyde sin medbragte mad, medens man kan nyde udsigten og det rige fugleliv.


Tak til Danibo, Fanø Brugsforening og Fanø Sparekasses Fond, der har sponseret egetræsplintene 

Kåveren – også et vartegn for Fanø

Kåveren fylder godt i mediebilledet, når talen falder på Fanø

Destination Vadehavskysten har netop udgivet en indbydende guide (folder) med bykort over Fanø. Den indgår i en serie med tlsvarende udgivelser om Esbjerg, Ribe og Mandø. Folderen kan downloades herfra.

Se også vores egen side om kåveren.

Destination Vadehavskysten er et fælles destinationsselskab mellem Esbjerg- og Fanø Kommuner dannet i 2021 og er en forening, der har til formål at fremme turismeudviklingen og skabe vækst for turismeerhvervet i de 2 kommuner i samarbejde med resten af Vestkysten – med afsæt i turismeerhvervets interesser og kommunernes udviklingsplaner.

Oprensning af sejlrenden og Sønderho Havn 

M/V Lea Høj har oprenset 2.592 meter i ca. 10 meters bredde og ned til -2 meter. Der blev oprenset i 233 timer og 26 minutter. Gennemsnitsoprensningen var 11,1 meter i timen. Vi mangler at oprense ca. 1520 meter for at have oprenset frem til broen.

Læs mere i marts måneds nyhedsbrev >

M/V Lea Høj i arbejde i sejlrenden. Foto: Henrik Gram Madsen.

Sømærket Kåveren er nu overdraget til Fanø Kommune

Stor tak til Muelhan A/S i Esbjerg og Fanø Sparekasses Fond

Det er i år 13 år siden Fanøs vartegn, Kåveren, blev indviet. Lige siden har Sønderho Havn Støtteforening løbende tilset Kåveren og gennem fonde fortaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Kåveren overdrages i professionel malet stand og med ny kobberinddækning af bundstokkene for at hindre fremtidig vandindtrængen.

Det er derfor med stor stolthed, at Sønderho Havn Støtteforening nu har kunnet overdrage ejerskab og den fremtidige vedligeholdelse af Kåveren til Fanø Kommune. 

Sønderho Havn Støtteforening retter derfor en meget stor tak til Muelhan A/S i Esbjerg, som i 2021 som en gave afrensede og malede Kåveren og til Fanø Sparekasses Fond, som her i 2024 har bevilliget fondsmidler til kobberinddækningen, som er udført af Agerbo Blikkenslager i Rindby.

Fonden Sol og Strand og Fanø Brugsforening støtter havneforeningen

Henrik Gram Madsen og Brian Schmidt Nielsen fra havneforeningens bestyrelse.

Sønderho naturhavn er blevet et regulært tilløbsstykke og et udflugtsmål for mange beboere og sommergæster. Efter havnens genåbning var der 50.000 besøgende, og i 2022 var der omkring 60.000 gæster ved Fanøs kendte vartegn, Børsen. I den forbindelse er det vigtigt, at sikkerheden er i orden, og derfor bruger frivillige fra Sønderho Havn Støtteforening hvert år adskillige timer på at afmærke sejlrenden. "Sikker sejlads i Vadehavet forudsætter, at der sættes koste i de sejlbare tidevandsrender, så man kan finde vej", udtaler Brian Schmidt Nielsen.

 

Tidligere er det arbejde foregået fra en jolle, som de frivillige har trukket efter sig. Det kan være slidsomt, for det drejer sig om en strækning på seks-syv kilometer, og ofte er der stærk havstrøm. Nu bliver det imidlertid muligt at sejle rundt til opgaven. Fonden Sol og Strand har bevilget 9.000 kr. til køb af en påhængsmotor og Fanø Brugsforening har bevilget 8.500 kr. til anskaffelse af en bådtraler. »Det er donationer, som gør kæmpe nytte, og vi er meget taknemlige, for herefter bliver det meget nemmere at komme rundt og afmærke«, udtaler Brian Schmidt Nielsen og Henrik Gram Madsen, som begge er vokset op med sejlads i Vadehavet.

Dronefoto af sejlrenden ved Sønderho Havn i februar 2024

Tak til fotograf Tina Sørensen TS ART for venlig tilladelse til at vise hendes dronefoto.

Dokumentarkiv

Arkiv

Projektforløb, rapporter, undersøgelser mm

Find det hele her >

Netbutik

Netbutik

Tryksager, postkort, plakater m.m.

Se udvalget her >


Samarbejdspartnere. Linksamling

Samarbejdspartnere

Lokale organisationer og foreninger.

Find det hele her >

Sponsorer og tilskudsgivere

Kun fordi en lang række helt uvurderlige sponsorer og tilskudsgivere gennem mere end ti år har støttet projektet, er naturhavnen i Sønderho og tidevandsrenderne Slawters Lo og æ Dyv i 2021 igen blevet sejlbare. En stor tak til dem alle!