Sønderho Havn Støtteforening
Om Sønderho Havn

Vind, vejr og vand

Om Sønderho Havn Støtteforening

Om støtteforeningen

Formål og vedtægter. Hvem, hvad, hvor.

Bliv medlem og støt foreningen.

Læs nærmere her >

Dronefoto af sejlrenden ved Sønderho Havn i februar 2024

Tak til fotograf Tina Sørensen TS ART for venlig tilladelse til at vise hendes dronefoto.

Sømærket Kåverens fundament sikret mod råd af Fanø Sparekasses Fond

Det er i år 12 år siden Fanøs vartegn, Kåveren, blev indviet, og Sønderho Havn Støtteforening har lige siden løbende tilset Kåveren, herunder gennem fonde og Fanø Kommune finansieret og fortaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Det hårde vejrlig på Fanø har imidlertid gjort det nødvendigt at sikre det svære egetræsfundament mod indtrængende vand med en kobberinddækning. Til formålet har Fanø Sparekasses Fond efter ansøgning generøst bevilget de nødvendige 20.000 kr. til formålet. Det er vi i foreningen meget taknemlige for.

Fonden Sol og Strand og Fanø Brugsforening støtter havneforeningen

Henrik Gram Madsen og Brian Schmidt Nielsen fra havneforeningens bestyrelse.

Sønderho naturhavn er blevet et regulært tilløbsstykke og et udflugtsmål for mange beboere og sommergæster. Efter havnens genåbning var der 50.000 besøgende, og i 2022 var der omkring 60.000 gæster ved Fanøs kendte vartegn, Børsen. I den forbindelse er det vigtigt, at sikkerheden er i orden, og derfor bruger frivillige fra Sønderho Havn Støtteforening hvert år adskillige timer på at afmærke sejlrenden. "Sikker sejlads i Vadehavet forudsætter, at der sættes koste i de sejlbare tidevandsrender, så man kan finde vej", udtaler Brian Schmidt Nielsen.

 

Tidligere er det arbejde foregået fra en jolle, som de frivillige har trukket efter sig. Det kan være slidsomt, for det drejer sig om en strækning på seks-syv kilometer, og ofte er der stærk havstrøm. Nu bliver det imidlertid muligt at sejle rundt til opgaven. Fonden Sol og Strand har bevilget 9.000 kr. til køb af en påhængsmotor og Fanø Brugsforening har bevilget 8.500 kr. til anskaffelse af en bådtraler. »Det er donationer, som gør kæmpe nytte, og vi er meget taknemlige, for herefter bliver det meget nemmere at komme rundt og afmærke«, udtaler Brian Schmidt Nielsen og Henrik Gram Madsen, som begge er vokset op med sejlads i Vadehavet.

Tag på sejlads fra Sønderho havn ad sejlrenden og nyd den smukke tur med Regina

Regina er oprindelig en hollandsk "schokker", som blev anvendt til fiskeri i Zuidersøen. Betegnelsen kommer muligvis fra øen Schokland i Zuidersøen, men Regina er i dag et lystfartøj hjemmehørende i Schlüttsiel i Sydslesvig ud for Föhr . I 2022 besøgte Regina Sønderho. Fra Silvia Isler og Jens Kerski, som er de lykkelige ejere af Regina, har vi modtaget denne smukke video. Kig med og nyd den!

Stormfloden i Sønderho 1981

Stormfloden 1981. Norddiget i Sønderho.

Forhøjet dige ved Sønderho. Et idéoplæg

Fanø Kommune har igangsat et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt for at sikre borgerne i Sønderho by og hele det sydlige Fanø mod den stigende vandstand og forventede stormfloder de næste 50 år. 

Idéoplægget har været fremlagt i offentlig høring fra juni til medio august 2023.

Alle dokumenter kan ses og downloades fra Fanø Kommunes hjemmeside.

Fremtidssikring og udbygning. Hvad skal der ske?

Digesikring ved Sønderho

Download det informative slideshow udarbejdet og præsenteret af Peter Fløcke Klagenberg fra COWI Consult. 

Sønderho Havn under stormen Bodil, 5. dec. 2013. Foto: Per Alnor Kjær ©

Dokumentarkiv

Arkiv

Projektforløb, rapporter, undersøgelser mm

Find det hele her >

Netbutik

Netbutik

Tryksager, postkort, plakater m.m.

Se udvalget her >


Samarbejdspartnere. Linksamling

Samarbejdspartnere

Lokale organisationer og foreninger.

Find det hele her >

Sponsorer og tilskudsgivere

Kun fordi en lang række helt uvurderlige sponsorer og tilskudsgivere gennem mere end ti år har støttet projektet, er naturhavnen i Sønderho og tidevandsrenderne Slawters Lo og æ Dyv i 2021 igen blevet sejlbare. En stor tak til dem alle!