Sønderho Havn Støtteforening
Om Sønderho Havn

Vind, vejr og vand

Nyheder og aktiviteter

Nyt fra Sønderho Havn

Om Sønderho Havn Støtteforening

Om støtteforeningen

Formål og vedtægter. Hvem, hvad, hvor.

Bliv medlem og støt foreningen.

Læs nærmere her >

Uddybningen af sejlrenden fra Lundvig Løb til ud for Farmen

Klik på billederne og se dem i stor gengivelse

Maj 2023

Her i maj måned er havnebassinet blevet oprenset og gjort bredere, så større både som Martha, Rebecca og Nationalparkskibet Vadehavet har mere vand under kølen og nemmere ved at navigere rundt. Læs mere i nyhedsbrevet.


Februar 2023

I godt en uges tid i februar uddybede uddybningsfartøjet Lea Høj sejlrenden til  2 meter under Dansk Normal Nul (DNN) og i 12-14 meters bredde på en ca. en kilometer lang strækning næsten frem til ud for Farmen.

Da det ikke er realistisk, at digeprojektet påbegyndes i 2023, vil Sønderho Havn Støtteforening få foretaget en oprensning af havnebassinet senere på foråret i år, ligesom der er lagt en plan for priksætning, inden sejlersæsonen begynder. Bestyrelsen arbejder også videre på at skaffe de mange midler, der skal til, for at oprensningen kan fortsættes og føres helt frem til Fuglsand, hvor Fanø Kommunes sanddepot ligger langs renden, forbi Narhuk til syd for Børsen.

Fremtidssikring og udbygning. Hvad skal der ske?

Digesikring ved Sønderho

Download det informative slideshow udarbejdet og præsenteret af Peter Fløcke Klagenberg fra COWI Consult. 

Sønderho Havn under stormen Bodil, 5. dec. 2013. Foto: Per Alnor Kjær ©

Dokumentarkiv

Arkiv

Projektforløb, rapporter, undersøgelser mm

Find det hele her >

Netbutik

Netbutik

Tryksager, postkort, plakater m.m.

Se udvalget her >


Samarbejdspartnere. Linksamling

Samarbejdspartnere

Lokale organisationer og foreninger.

Find det hele her >

Sponsorer og tilskudsgivere

Kun fordi en lang række helt uvurderlige sponsorer og tilskudsgivere gennem mere end ti år har støttet projektet, er naturhavnen i Sønderho og tidevandsrenderne Slawters Lo og æ Dyv i 2021 igen blevet sejlbare. En stor tak til dem alle!