Sønderho Havn Støtteforening
Om Sønderho Havn

Vind, vejr og vand

Om Sønderho Havn Støtteforening

Om støtteforeningen

Formål og vedtægter. Hvem, hvad, hvor.

Bliv medlem og støt foreningen.

Læs nærmere her >

Tag på sejlads fra Sønderho havn ad sejlrenden og nyd den smukke tur med Regina

Regina er oprindelig en hollandsk "schokker", som blev anvendt til fiskeri i Zuidersøen. Betegnelsen kommer muligvis fra øen Schokland i Zuidersøen, men Regina er i dag et lystfartøj hjemmehørende i Schlüttsiel i Sydslesvig ud for Föhr . I 2022 besøgte Regina Sønderho. Fra Silvia Isler og Jens Kerski, som er de lykkelige ejere af Regina, har vi modtaget denne smukke video. Kig med og nyd den!

Stormfloden i Sønderho 1981

Stormfloden 1981. Norddiget i Sønderho.

Forhøjet dige ved Sønderho. Et idéoplæg

Fanø Kommune har igangsat et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt for at sikre borgerne i Sønderho by og hele det sydlige Fanø mod den stigende vandstand og forventede stormfloder de næste 50 år. 

Idéoplægget har været fremlagt i offentlig høring fra juni til medio august 2023.

Alle dokumenter kan ses og downloades fra Fanø Kommunes hjemmeside.

Fremtidssikring og udbygning. Hvad skal der ske?

Digesikring ved Sønderho

Download det informative slideshow udarbejdet og præsenteret af Peter Fløcke Klagenberg fra COWI Consult. 

Sønderho Havn under stormen Bodil, 5. dec. 2013. Foto: Per Alnor Kjær ©

Dokumentarkiv

Arkiv

Projektforløb, rapporter, undersøgelser mm

Find det hele her >

Netbutik

Netbutik

Tryksager, postkort, plakater m.m.

Se udvalget her >


Samarbejdspartnere. Linksamling

Samarbejdspartnere

Lokale organisationer og foreninger.

Find det hele her >

Sponsorer og tilskudsgivere

Kun fordi en lang række helt uvurderlige sponsorer og tilskudsgivere gennem mere end ti år har støttet projektet, er naturhavnen i Sønderho og tidevandsrenderne Slawters Lo og æ Dyv i 2021 igen blevet sejlbare. En stor tak til dem alle!