Sønderho Havn Støtteforening

Sønderhotapetet i fire tableauer

Sønderho Havns historie gennem 400 år illustreret af Bernd Hobohm

Idé, research, dokumentation og tekster ved Anders Bjerrum, Niels Frederiksen, Per Hofman Hansen og Thyge Jensen

Kurven viser konjunktur- og befolkningsudviklingen i Sønderho

Die Grafik zeigt die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung in Sønderho

The curve shows the economic and population development in Sønderho

Tiden før 1741 || 1741 – 1814 Fra fiskeri til søfart || 1814 – 1900 Sønderhos guldalder || 1900 – 2011 Nye tider i Sønderho

Tiden før 1741    ||    1741 – 1814 Fra fiskeri til søfart

1814 – 1900 Sønderhos guldalder    ||    1900 – 2011 Nye tider i Sønderho