Sønderho Havn Støtteforening

Sønderho Havn i historien

Sønderhotapetet med grafisk kurve for konjunktur- og befolkningsudvkling i Sønderho

Sønderhotapetet. En billedfortælling om Sønderho gennem 400 år 

Den bølgende linie gennem de fire tidsaldre symboliserer både havets bevægelser og konjunktur- og befolkningsudviklingen i Sønderho. Du kan fordybe dig i Sønderho-tapetet her på hjemmesiden

Også værd at vide noget om