Sønderho Havn Støtteforening

Vind, vejr og vandstand i Sønderho Havn

Klik på viserne for at se grafer med data 24 timer tilbage

Vi har for tiden nogle udfordringer med at vise data fra vores vejrstation.
Vi arbejder på at løse det og beklager meget.
18. marts 2024

Vandstand og tidevand i Sønderho Havn

Aktuel vandstand i Sønderho Havn, prognoser og vejrudsigt 

I havnebassinet er der installeret en vandstandsmåler, ligesom der er opsat en vejrstation i Sønderho Antenneforenings mast. Alle data, der bla. omfatter vandstand og vandstandsprognose, tidevandstabeller og 2-døgns vejrudsigt, sendes til DMI, hvor de kan ses på Vejrdata for Sønderho.

Hele landet. Vandstand med aktuelle målinger

Her finder du et kort over samtlige vandstandsmålestationer i Danmark og et animationskort over vandstandsprognoser for de kommende 48 timer. Fra samme side kan du desuden i to menuer vælge mellem

  • Vind, bølger, strøm, havtemperatur, vandstand, farvandsudsigter og
  • Temperatur, luftfugtighed, vind, vindstød, nedbør og vandtemperatur.

Her finder du observationer for det seneste døgn for temperatur, luftfugtighed, lufttryk, vind, nedbør, vandstand og vandtemperatur.

Etablering af vejrstationen er sponseret af Norlys Vækstpulje, LauritzenFonden og SuperBrugsen Fanø.

Drift og vedligeholdelse af vejrstationen er sponseret af Esmark Sommerhusudlejning.

Vejrstationen er etableret i et samarbejde mellem Sønderho Havn Støtteforening, Sønderho Antenneforening og Fanø Kommune.

En stor tak til Jan Bjerrum Pedersen, der har stået for at tilgængeliggøre vejrdata her på hjemmesiden.