Sønderho Havn Støtteforening

Information for sejlere

Afmærkning af sejlrenden ind til Sønderho

Af hensyn til sikker sejlads anbefaler vi, at du studerer kortet og læser den ledsagende tekst om afmærkningen af sejlrenden ind til Sønderho. Bagbords og styrbords afmærkninger kan snyde dig!

Waypoint over sejlrenden

Højre-klik med musen og du kan downloade en liste med waypoints (i csv-format) indeholdende koordinater for sejlrendens midte fra Lundvig Løb i nord til ud for Farmen i syd, hvorfra den synlige rende kan ses ind til Sønderho Havn.

Anløbsbro og flydepontoner
Der er ingen anløbsbro ved Sønderho naturhavn. Derfor henvises både til at ligge ved sandbrinken langs renden eller for svaj.

Ved havnebassinet ud for Børsen er der en 40 m lang bro med en bredde på 2 m.

Broen afsluttes med en flydebro, der er en ponton med egetræsdæk. Pontonen, der har et fribord (afstand fra vandoverfladen til dækket) på 50 cm, følger tidevandet, der her er ca. 1,3 m ved middelhøjvande. Pontonen er derfor forbundet til broen med en hængslet adgangsbro. Man kan lægge til og gå i land ved flydebroen, men af hensyn til andre sejlere henstilles det, at man kun bruger kajpladsen i kortest mulig tid.

I havnebassinet ligger der yderligere en mindre ponton med et fribord på 35 cm.

Vind, vejr og vandstand

Link til oplysninger om vind, vejr og vandstand i Sønderho Havn

Fakta om havn og sejlrende

 1. Hvor lang, bred og dyb er renden?
  Sejlrenden er ca. 5 km lang. Bredden er 6-12 m. Dybden er 0,4 m ved middellavvande og 1,7 m ved middelhøjvande.
 2. Er der planer om, at sejlrenden skal være bredere og dybere?
  Hvis en række undersøgelser kan godkendes, herunder at det opgravede sand må benyttes til den planlagte digeforhøjelse, er det planen, at sejlrendens bredde skal udvides til 20 meter og dybden til 2 meter. I bedste fald vil det forhåbentlig kunne ske i løbet 2024.
 3. Sejlads i renden sker på skippers ansvar, og det anbefales at sejle på stigende vand. Ved normalt højvande er renden sejlbar fra to timer før til en time efter højvande for både med en dybgang på mindre end 1 meter.
 4. Hvad skal der ske med det opgravede sand, der ligger ved siden af renden?
  Fanø Kommune arbejder på at få lov til at bruge sandet til forstærkning af Sønderhodiget. 
 5. Kan man slå et telt op ved havnen eller er der en shelterplads i nærheden? 
  Der findes to campingpladser ved Sønderho og en shelterplads ved Annesdalbjerg i Fanø Plantage.
 6. Det er gratis at bruge havnen, men frivillige bidrag modtages med tak og kan lægges i bøssen ved broen eller betales på MobilePay 17 56 33. 
 7. Hvis du har brug for hjælp eller anden assistance, er du velkommen til at kontakte havnens kontaktperson Christian Fischer, tlf. 40 45 09 93 eller e-mail chrfischer@mail.dk.
 8. Ved færdsel omkring Sønderhavn Havn bør man være opmærksom på, at der visse steder kan der være blød bund langs kanten af sejlrenden. Færdsel sker på eget ansvar. Færdsel på vaderne er ikke tilladt.
Folder om Sønderho Havn og oversigtskort over sejlrenden

Folder om

Sønderho Havn. En historisk ladeplads ved Vadehavet

Download denne nyttige folder med spørgsmål og svar om Sønderho Havn samt et kort, der skitserer sejlrendens forløb fra Sønderho Havn ad Slagters Lo op til Albuebugten.