Sønderho Havn Støtteforening

Nyt fra Sønderho Havn

Generalforsamling 3. juli 2022

Generalforsamling afholdes næste gang søndag den 3. juli 2022 kl. 13.00 i Sønderho Forsamlingshus.

Dagsorden fremkommer medio juni 2022.