Sønderho Havn Støtteforening

Nyt fra Sønderho Havn

Generalforsamling 9. juli 2023

Generalforsamling afholdes søndag 9. juli 2023 kl. 14 i Sønderho Forsamlingshus. Nærmere herom i juni.

Generalforsamlingen 2022