Sønderho Havn Støtteforening

The Sønderho Tapestry

The history of Sønderho Harbour through 400 years illustrated by Bernd Hobohm

Idea and texts by Anders Bjerrum, Niels Frederiksen, Per Hofman Hansen and Thyge Jensen

Chapter 1: Before the purchase of Fanø in 1741

  1. Sejlruten ind til Ribe var velbeskrevet i renæssancens sejladsbeskrivelser
  2. Graffiti-hærværk i Sønderho Kirke 1659
  3. Fanøs frihedsbrev blev erhvervet med list
  4. Sønderhoved forvandles fra sandrevle til fiskerleje
  5. Fiskerne forlader deres hytter og bygger huse


Her finder du uddybende tekster til og markeringer af de fem temaer